دانشکده پیراپزشکی- امین اموال
امین اموال

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
سمت: امین اموال
نام و نام خانوادگی: عذرا کریمی
شماره تماس: ۳۳۷۷۲۰۹۲-۰۲۴
داخلی:۲۲۸

 
اهم وظایف
  • اعلام وصول کالاهای خریداری شده در هر ۶ ماه و ثبت در سیستم و الصاق برچسب
  • به روز رسانی اموال کارکنان در سیستم تعهدی و فرم ۱۶ در پرونده ی آن ها
  • نقل و انتقال اموال بین کارکنان و ثبت در پرونده و سیستم تعهدی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find-279.19047.45762.fa.html
برگشت به اصل مطلب