دانشکده پیراپزشکی- اخبار و رویدادها
درخواست صدور معافیت تحصیلی مشمولان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/14 | 
درخواست صدور معافیت تحصیلی مشمولان
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=279.18980.53501.fa
برگشت به اصل مطلب