دانشکده پیراپزشکی- اخبار و رویدادها
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
  • بنا به مصوبه شورای تامین استان زنجان ،در راستای پیشگیری از بیماری حاد تنفسی کرونا ویروس،کلیه کلاسهای دانشگاه های علوم پزشکی،آزاد،علمی کاربردی،پیام نور،تحصیلات تکمیلی،استان زنجان از روز دوشنبه 5اسفندتا پایان روز جمعه9 اسفند ماه1398تعطیل خواهد بود.
  • بخش های اداری و سازمانی واحدها طی مدت زمان ذکر شده دایر می باشد.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=279.18980.45941.fa
برگشت به اصل مطلب