دانشکده پیراپزشکی- اخبار و رویدادها
تاریخ و نحوه انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
 اطلاعیه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سالتحصیلی97-96 ...ادامه مطلب

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find-279.18980.45876.fa.html
برگشت به اصل مطلب