دانشکده پیراپزشکی- کارپردازی
کارپرداز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سمت: کارپرداز
نام و نام خانوادگی: بهروز سلیمی
شماره تماس: ۳۳۷۷۲۰۹۲
داخلی: ۲۳۲
شماره فکس: ۳۳۷۷۳۱۵۳-۰۲۴

 

اهم وظایف
استعلام بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق
دریافت درخواست خرید وتنظیم نیازها و اقلام درخواستی دانشکده و تنظیم اسناد خریداری شده
دریافت تنخواه گردان لازم و استعلام بها پس از تامین اعتبار

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=279.18925.45751.fa
برگشت به اصل مطلب